Over Virgo13

Virgo13 b.v. is de onderneming van Maarten de Vries. Maarten is in 2006 op z’n 38ste zelfstandig ondernemer geworden door samen met dertien collega’s een management buy-out te doen. De verzelfstandige onderneming ApplicationNet b.v. leverde online IT-diensten aan grootzakelijke klanten tegen een vaste maandelijkse vergoeding (resultaatverplichting). Na de verkoop van ApplicationNet aan KPN b.v. doet Virgo13 investeringen en projecten. Hierbij ligt de nadruk op verandering en vernieuwing. In teamverband een verandering of vernieuwing realiseren, die de betreffende onderneming of het initiatief duurzamer, toekomstgerichter en/of winstgevender maakt. Doel is het verstevigen van de onderneming en vergroten van de toegevoegde waarde voor haar klanten en winstgevendheid met behoudt van werkgelegenheid. Cruciaal zijn een duidelijke doelstelling en een sterke en heldere businesscase.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is tegenwoordig belangrijk. Voor Virgo13 is dit met name zichtbaar in de vorm van betekenisvol ondernemen. Ondernemingen weten wat ze doen in termen van producten en diensten, maar betekenisvol is het pas als je ook weet waarom de onderneming bestaat. Waarom is niet geld verdienen, dat is het resultaat, waarom is het doel, de reden waarom de onderneming bestaat.

Management

Qua management is Virgo13 een groot voorstander van zelfsturende teams. Een prettige werksfeer met een duidelijke missie en doelstellingen. Mensen willen werkzaamheden doen waarvan ze het nut (betekenis) en toegevoegde waarde van zien, plezier in hebben en grotendeels zelf plannen, organiseren en vormgeven. Een open en transparante cultuur met betrouwbare collega’s is een cruciale succesfactor. Werkomgevingen waarin deze uitgangspunten worden gehanteerd functioneren over het algemeen goed, zijn innovatief en adaptief.


Zelfontplooiing, goede gezondheid, goede relaties en persoonlijke groei zijn belangrijke drijfveren voor het personeel. In de dagelijkse uitvoering is de interne organisatie vooral gestoeld op het continue verbeteren van de organisatie, samenwerking en diensten. Fouten maken mag, mits we ervan leren en de organisatie elke maand een beetje beter wordt.


Virgo13